• Product Details
 •  Khối lượng tịnh
   (중량)
   75g
   Đóng gói
   (포장형태)
   Gói (봉지)
   Hạn sử dụng
   (유통기한)
   8 Tháng (8개월)

  - Hãy thưởng thứcmì ăn liền xốt tương đen đậm đà, và chuẩn vị của Ottogi.

    (검은 소스의 달콤함을 한국식 불려먹는 진짜장으로 간편하게 즐겨보세요).


   

 • LIST