• Product Details
 •  Khối lượng tịnh
   (중량)
   65g
   Đóng gói
   (포장형태)
   Gói (봉지)
   Hạn sử dụng
   (유통기한)
   8 Tháng (8개월)

   

   - Hãy thưởng thức mì ăn liền tương đenvị bò đậm đà và hấp dẫn của Ottogi.  

     (검은 소스의 달콤함과 진한 소고기맛을 불려먹는 쇠고기짜장으로 간편하게 즐겨보세요).

 • LIST