• Product Details
 •  Khối lượng tịnh
   (중량)

              120g

   
   Đóng gói
   (포장현태)
               Gói (봉지)
   Hạn sử dụng
   (유통기한)
              8 tháng
            (8개월)

 • LIST