• Product Details
 •  Khối lượng tịnh
   (중량)

  115g

   Đóng gói
   (포장형태)
    

  Gói (봉지)

  Hạn sử dụng
   (유통기한)

  8 tháng 
  (8개월)

 • LIST